ਫੁੱਟ ਫੈਟਿਸ਼ ਗੇਮਸ

feetstimulation.com

ਫੁੱਟ ਫੈਟਿਸ਼ ਖੇਡ ਰਿਵਿਊ

ਹੈਲੋ ਉੱਥੇ-ਸਾਡੇ ਰਿਵਿਊ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ: ਸਾਡਾ ਅੱਯੂਬ, ਬਾਹਰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਸਿਖਰ-ਟੀਅਰ ਤੀਬਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ' ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਖੇਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਖੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੱਬ ' ਤੇ ਦੇਖ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ! ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਪਰ? ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ.

ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਖੇਡ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਸਰ

ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਖੇਡ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਲਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਲ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ 2018 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ' ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦ 6 ਇੱਥੇ ਖੇਡ – ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਾ ਪੌਲਿਸ਼ਚੁ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 14. ਤੀਬਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਗੇਮਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਬਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਭਲਿਆਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪਾਟ ਹੈ! ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਸੀ ਵਿੱਚ: ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਲੋਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਦੌਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ 60 ਸਕਿੰਟ ਲੈ ਲਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ?

ਕੁਝ ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਗੇਮਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਸ ਲਈ ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਖੇਡ ਹੁਣ 14 ਖੇਡਣ ਯੋਗ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੰਡਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 5 ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ਰਝਾਨ ਕਰਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ. ਮੇਰੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਖੇਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ – ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਰਤੱਖ ਗਰਾਫੀਕਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੀ ਮਿਲੀ – ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਟੀ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਰ ' ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਬਿਨਾ ਚਲਾ ਸੋਚਦੇ: ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰਾਫਿਕਸ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਵੇਖੋ. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਸਾਵਧਾਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਖੇਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਕੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ' ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਝਲਕਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ' ਤੇ ਬੁਝਾਰਤ ਖੇਡ, ਭੇਤ ਖ਼ਿਤਾਬ, ਭਿੰਨਲਿੰਗੀ-ਅੱਪ ਸੈਕਸ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸੰਦ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੈ. ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਖੇਡ ਦੇ ਡਰ ਨਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮ ਹੈ, ਹੈ.

ਛੱਡ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਖ਼ਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ, ਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਖੇਡਣ ਕਿ ਕੀ ਜ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀ. ਕਦਮ ਭੈਣ ਪੈਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ' ਤੇ ਦੋ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੈਕਸੀ ਕਦਮ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਣ ਅੱਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਆਦੀ ਆਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੂਸਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਦਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਸਕਿਊਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਹਨ. ਬਸ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਦਮ ਭੈਣ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ – ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ!

ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਗੇਮਸ ' ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚਾਰ

ਧੱਕਣ ਗੁੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਜ ਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੱਲੇ ਆ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਗੇਮਜ਼ ਪੈਰ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੀਬਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ-ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਗੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰ-ਫੋਕਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ! ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੈਟਿਸ਼ ਗੇਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਖਰ ਟੀਅਰ ਗੇਮਪਲਏ ਆਨੰਦ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਧੰਨ ਲਵੋ!

ਸਮੀਖਿਆ ਫ਼ਾਇਦੇ

  • 13 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਮਸ
  • ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ
  • ਬੋਨਸ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਪੈਰ ਤਸਵੀਰ

ਸਮੀਖਿਆ ਨਫ਼ੇ

  • ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰੀ
  • ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੇਡ ਹੀ

ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਫੁੱਟਫੈਟਿਸ਼ਗੇਮਸ

ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਗੇਮਸ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਫੁੱਟਫੈਟਿਸ਼ਗੇਮਸ